Tilmeld dig vores nyheds-mail.

* skal udfyldes
Close

Nyheder:

Her vil der ligge nyheder fra det sidste års tid. Ældre nyheder kan du senere finde i arkivet her.


D. 15. februar 2017.

Grundejerforeningen af 1967 afholder ordinær generalforsamling i Vipperød Hallen mandag den 13. marts 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:

  a. Formand (På valg)
  b. Kasserer (Ikke på valg)
  c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 på valg)
  d. 2 suppleanter til bestyrelsen (1 på valg)
  e. 2 revisorer (1 på valg)

7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen
Hvis du som medlem af grundejerforeningen har forslag, som du ønsker behandlet på general-forsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 4. marts 2017 på mail jstengaard@jubii.dk, eller i formandens postkasse på adressen Bjørnevej 8.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen
Igen i år vil der være mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Prisen vil i år være kr. 140,- pr. person inkl. drikkelse.
Hvis du ønsker at deltage i spisning, så skal du tilmelde dig senest mandag den 6. marts 2017 på enten mail; jstengaard@jubii.dk, eller send en SMS til 23868820 eller brug tilmeldingsformen HER.

På gensyn til en hyggelig aften!

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand: Jens Steengaard, Bjørnevej 8 Tlf. 2386 8820 (På valg)
Kasserer: Solvej Hansen, Bjørnevej 21 (Ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem: Kristian Bjørn Heinfelt, Bjørnevej 17 Tlf. 2073 9183 (På valg) Bestyrelsesmedlem: Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6 Tlf. 2526 7372 (Ikke på valg) Bestyrelsesmedlem: Jesper Venø, Bjørnevej 19 Tlf. 2561 1184 (Ikke på valg)
1. suppleant: Rene Larsen, Rensdyrvej 19
2. suppleant: Annette Kløcker, Rensdyrvej 23 Tlf. 6140 1716
Revisor Conni Jensen, Dådyrvej 1 (På valg)
Revisor Anni Rasmussen, Asmindrupvej 62 (Ikke på valg)


Betaling af kontingent Du/I har mulighed for at betale den årlige grundejerkontingent ved generalforsamlingen. Har du/I ikke mulighed for at deltage til generalforsamlingen, vil jeg bede jer indbetale pengene til foreningens konto på:

Reg. nr.: 9885 Konto nr.: 0001000558

Husk at skrive adresse, fx Dådyrvej 6, og IKKE navn. Beløbet (200,00 kr.) skal være indbetalt senest den 1. maj 2017.

På forhånd tak og med venlig hilsen

Kasserer Solvej Hansen, Bjørnevej 21


D. 22. marts 2016

Så er der beretning, referat samt regnskab fra generalforsamlingen 2016, klik her.


D. 27. februar 2016

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Vipperødhallen

Mandag den 14. marts 2016 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
----------------------

Bestyrelsen:

Formand:       Palle Bratholm, Dådyrvej 12 (fraflytter)

Kasserer:        Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Harriet Kryger, Bjørnevej 4 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Kaj Nielsen, Rensdyrvej 15 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Kristian Bjørn Heinfelt, Bjørnevej 17 (ikke på valg)

1. Suppleant: Poul Erik Kaas, Bjørnevej 16 (på valg)

2. Suppleant: Jesper Venø, Bjørnevej 19 (på valg)

Revisor:          Conni Jensen, Dådyrvej 1 (ikke på valg)

Revisor:          Monica Kristensen, Bjørnevej 7 (på valg)

--------------------

Betaling af kontingent:

Betaling af kontingent kan ske ved generalforsamlingen. Har du/I ikke mulighed for at deltage til generalforsamlingen, vil jeg bede jer indbetale pengene til foreningens konto (se reg. og konto nr. nedenfor). Husk at skrive adresse, fx Dådyrvej 6, og IKKE navn. Beløbet (200 kr.) skal være indbetalt senest den 01.05.2016. Der kan IKKE betales forud.

Reg. nr. 9885
Konto nr. 0001000558

Har du/I ikke mulighed for at overføre pengene via netbank kan de ligges i en kuvert i min postkasse. Husk at skriv adresse.

Jeg vil ikke komme rundt og ”stemme dørklokker” og vil også frabede mig, at folk kommer uanmeldt og betaler ved min hoveddør. Vil du/I gerne aflevere pengene personligt, så ring til mig så vi kan lave en aftale (mobil 25267372).

Venlig hilsen
Kasserer Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6.

---------------------

Spisning til generalforsamling:  

Igen i år vil der være mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Prisen vil i år være Kr. 140,- pr. person (ny bestyrer og almindelig prisstigning).

Menu:
Skinke M/dijonsennep og brun farin
M/Hjemmelavet flødekartofler dertil Vintergrønt

Pris Kr. 140,- incl. drikkevarer.

Tilmelding senest d. 7. marts er nødvendig.

---------------------


Indkomne forslag:

1)
Bestyrelsen fremlægger et forslag til nye ordensregler – Hensigtserklæring.