Tilmeld dig vores nyheds-mail.

* skal udfyldes
Close

Nyheder:

Her vil der ligge nyheder fra det sidste års tid. Ældre nyheder kan du senere finde i arkivet her.


D. 22. marts 2016

Så er der beretning, referat samt regnskab fra generalforsamlingen 2016, klik her.


D. 27. februar 2016

Generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Vipperødhallen

Mandag den 14. marts 2016 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
----------------------

Bestyrelsen:

Formand:       Palle Bratholm, Dådyrvej 12 (fraflytter)

Kasserer:        Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Harriet Kryger, Bjørnevej 4 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Kaj Nielsen, Rensdyrvej 15 (på valg, modtager ikke genvalg)

Best. Medl.:     Kristian Bjørn Heinfelt, Bjørnevej 17 (ikke på valg)

1. Suppleant: Poul Erik Kaas, Bjørnevej 16 (på valg)

2. Suppleant: Jesper Venø, Bjørnevej 19 (på valg)

Revisor:          Conni Jensen, Dådyrvej 1 (ikke på valg)

Revisor:          Monica Kristensen, Bjørnevej 7 (på valg)

--------------------

Betaling af kontingent:

Betaling af kontingent kan ske ved generalforsamlingen. Har du/I ikke mulighed for at deltage til generalforsamlingen, vil jeg bede jer indbetale pengene til foreningens konto (se reg. og konto nr. nedenfor). Husk at skrive adresse, fx Dådyrvej 6, og IKKE navn. Beløbet (200 kr.) skal være indbetalt senest den 01.05.2016. Der kan IKKE betales forud.

Reg. nr. 9885
Konto nr. 0001000558

Har du/I ikke mulighed for at overføre pengene via netbank kan de ligges i en kuvert i min postkasse. Husk at skriv adresse.

Jeg vil ikke komme rundt og ”stemme dørklokker” og vil også frabede mig, at folk kommer uanmeldt og betaler ved min hoveddør. Vil du/I gerne aflevere pengene personligt, så ring til mig så vi kan lave en aftale (mobil 25267372).

Venlig hilsen
Kasserer Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6.

---------------------

Spisning til generalforsamling:  

Igen i år vil der være mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Prisen vil i år være Kr. 140,- pr. person (ny bestyrer og almindelig prisstigning).

Menu:
Skinke M/dijonsennep og brun farin
M/Hjemmelavet flødekartofler dertil Vintergrønt

Pris Kr. 140,- incl. drikkevarer.

Tilmelding senest d. 7. marts er nødvendig.

---------------------


Indkomne forslag:

1)
Bestyrelsen fremlægger et forslag til nye ordensregler – Hensigtserklæring.


D. 9. august 2015


D. 7. juni 2015.

Vi har fået nye beboere på Bjørnevej 3, pr. 15/5

Majbritt Jensen og Morten Rasmussen, som har børnene Marie på 14 år og Pelle på 10 år.
Majbritt arbejder oppe på skolen, hvor børnene også går, og Morten arbejder i Skibby. De er flyttet hertil fra Gislinge.