REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
I GRUNDEJERFORENINGEN AF 1967

1. Valg af dirigent
Erik - Bjørnevej 5

2. Bestyrelsens beretning - Godkendt.
Vi gør opmærksom at det sidste år blev vedtaget at droppe at give gave ved begivenheder. Vi giver kun til nye beboere.

3. Regnskab - Godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent - 200 kr.

5. Indkomne forslag - ingen forslag.

6. Oprettelse af Facebook gruppe - opbakning til at projektet igangsættes.

7. Valg af:
a) Formand -
Ingen blev valgt, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

b) Kasserer -
Solveig Hansen, Bjørnevej valgt for 2. år

c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer -
Jesper Venø, Bjørnevej valgt for 2 år
Mia Blinkilde, Bjørnevej valgt for - 2 år

d) Valg af suppleanter -
Monica Kristiansen, Bjønevej valgt for 1 år
Rene Weinrich, Rensdyrvej valgt for 1 år

e) Valg af revisor -
Annie Rasmussen, Asmindrupvej valgt for 2. år.

8. Eventuelt
Vi talte om Nabohjælp. Alle synes det er en god ide at tilmelde sig. Det gøres af den enkelte ejer på nettet. Bestyrelsen står til rådighed for de beboere som har brug for hjælp til dette.
Kaj, Rensdyrvej henstiller til at bestyrelsen igen tager op at man giver blomster ved dødsfald.

----------------------------------------------------------------------------

Årsregnskabet for 2017 - KLIK HER