Nyheds-arkiv:


D. 9. august 2015

vejfest


D. 7. juni 2015.

Vi har fået nye beboere på Bjørnevej 3, pr. 15/5

Majbritt Jensen og Morten Rasmussen, som har børnene Marie på 14 år og Pelle på 10 år.
Majbritt arbejder oppe på skolen, hvor børnene også går, og Morten arbejder i Skibby. De er flyttet hertil fra Gislinge.


D. 2. marts 2015.

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Vipperødhallen
Mandag den 23. marts 2015 kl. 18.30

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen:


Formand: Palle Bratholm, Dådyrvej 12 (konstitueret, på valg,
modtager ikke genvalg)

Kasserer: Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6 (valgt i 2014)

Best. Medl.: Harriet Kryger, Bjørnevej 4 (valgt i 2014)

Best. Medl.: Kaj Nielsen, Rensdyrvej 15 (valgt i 2014)

Best. Medl.: Kristian Bjørn Heinfelt, Bjørnevej 17 (på valg)

1. Suppleant: Poul Erik Kaas, Bjørnevej 16 (på valg)

2. Suppleant:

Revisor: Conni Jensen, Dådyrvej 1 (på valg)

Revisor: Monica Kristensen, Bjørnevej 7 (valgt i 2014)

Spisning:

Igen i år vil der være mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Prisen vil være Kr. 100,- pr. person.

Tilmelding senest d. 13. marts er nødvendig og kan ske her

eller på telefon:

Palle Bratholm: 24 94 75 94
Kathja Torp Larsen: 25 26 73 72


D. 12. november 2014.

Det er med sorg at vi må meddele at vores formand gennem knap 4 år, Torben Lindqvist, pludselig er gået bort d. 7 november i en alder af 59 år.

Bisættelsen finder sted fra Magrethe kapellet i Holbæk, lørdag d. 15/11 kl. 14.00

Vores tanker går til familien i denne svære stund.

Bestyrelsen.


D. 22. oktober 2014.

Siden "Links" er opdateret med nye links, samt rettelse af gamle links.


D. 23. juni 2014.

INDBYDELSE

Grundejerforeningen af 1967 inviterer på tur til Andelslandsbyen Nyvang
Søndag d. 24. august kl. 10

Vi mødes ved Andelslandsbyen Nyvangs hovedindgang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk.
Til at starte med skal vi have os en husmandsdyst. Vi deles op i hold og skal prøve kræfter med hinanden på gammeldags landsbymaner og finde de bedste karle og piger. ALLE kan være med. Under dysten vil foreningen give en forfriskning. Husmandsdysten foregår udendørs, så husk påklædning efter vejrforholdene.

Efter dysten trænger vi til lidt at spise, Vi spiser frokost på traktørstedet Madam Blå ca. kl. 12.30.
Her vil der være følgende tre retter at vælge imellem:

  1. 3 stk. smørrebrød
  2. Fiskefilet (2 fileter med 1 stk. brød, smør, remulade og citron)
  3. Frikadeller med brød (2 frikadeller, 1 stk. brød, smør og surt)

 

Foreningen giver en øl, et glas vin eller en vand pr. person til frokosten. Øvrige drikkevarer kan købes til rimeligt priser.

 

Prisen for arrangementet er:

Voksne: 150 kr.
Voksne der har årskort: 100 kr.
Børn (4-12 år): 50 kr.
Børn (0-3 år): Gratis

 

Efter arrangementet er det naturligvis muligt at opleve Andelslandsbyen Nyvang på egen hånd. Kig evt. på deres hjemmeside www.adlbn.dk

Tilmelding senest d. 12. august


D. 02. juni 2014.

Kære medlemmer.

Årets arrangement bliver en tur søndag d. 24. august 2014 til Andelslandsbyen, Holbæk, så reservér datoen allerede nu.

Kl. 10.00: Vi mødes ved indgangen.

Kl. 10.30: Vi inddeles i hold og kaster os ud i husmandskonkurrencer, hvor alle kan være med - unge og gamle, børn og voksne.

Kl. 12.30: Vi indtager en let frokost i restaurant " Madam Blå ".

Yderligere information og mulighed for tilmelding følger i uge 27.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt.

På bestyrelsens vegne
Formand / Torben lindqvist

D. 29. marts 2014

Bjørnevej 8 har fået ny ejer, og vi skal derfor byde velkommen til vores nye medlem af grundejerforeningen Jens Chr. Stengaard. Jens, der før har boet på Sandbakkevej flytter hertil sammen med sin søn Michael på 15 og sin datter Line på 14.
Samtidig med at Jens passer sit arbejde som blikkenslager, er Jens gået i gang med en større istandsættelse af hus og have og den endelige indflytning afventer færdiggørelsen af dette.
Vi byder jer alle tre velkommen og håber, at I vil få mange gode år her sammen med os og derudover ønsker vi jer held og lykke med det store projekt.

På bestyrelsens vegne / Formand Torben Lindqvist


D. 23. februar 2014

Generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vipperød Hallen

Mandag den 31. marts 2014 kl. 18.30

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af kasserer
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Forslag kan sendes HER

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen:
Formand: Torben Lindqvist, Rensdyrvej 9
Kasserer: Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6 ( modtager genvalg )
Best. Medl.: Harriet Kryger, Bjørnevej 4 ( modtager genvalg )
Best. Medl.: Kaj Nielsen, Rensdyrvej 15 ( modtager genvalg )
Best. medl.: Kristian Bjørn Heinfelt, Bjørnevej 17
1. Suppleant.: Poul Erik Kaas, Bjørnevej 16 ( på valg)
2. Suppleant.:
Revisor: Conni Jensen, Dådyrvej 1
Revisor: Monica Kristensen, Bjørnevej 7 (på valg )

Spisning:
Igen i år vil der være mulighed for spisning efter generalforsamlingen. Prisen vil være 100,- kr. pr. person.

Buffeen består af:

Hamburgerryg og kyllingebryst
Flødekartofler og stegte kartofler
Salat og Flûte

Dertil Vin/øl og vand


Betaling af kontingent til grundejerforeningen 1967

Du/I kan betale kontingent til grundejerforeningen ved generalforsamlingen mandag d. 31. marts 2014.

Har du/I ikke mulighed for at deltage til generalforsamlingen, vil jeg bede jer indbetale pengene til foreningens konto (se reg. og konto nr. nedenfor). Husk at skrive adresse, fx Dådyrvej 6, og IKKE navn. Beløbet (200 kr.) skal være indbetalt senest den 01.05.2014. Der kan IKKE betales forud.

Reg. nr. 9885
Konto nr. 0001000558

Har du/I ikke mulighed for at overføre pengene via netbank kan de ligges i en kuvert i min postkasse. Husk at skriv adresse.

Jeg vil ikke komme rundt og ”stemme dørklokker” og vil også frabede mig, at folk kommer uanmeldt og betaler ved min hoveddør. Vil du/I gerne aflevere pengene personligt, så ring til mig så vi kan lave en aftale (mobil 25267372).

Venlig hilsen

Kasserer Kathja Torp Larsen, Dådyrvej 6.

 


D. 4. februar 2014:

Nu lysner det i mere end en forstand. Efter at have søgt Holbæk kommune om opsætning af lysmaster på de 2 stikveje på Rensdyrvej siden 1972, har Holbæk afdeling, Trafik og anlæg, endelig imødekommet vores anmodning. Opsætningen af gadebelysning på stikvejene sker i forbindelse med Seas/Nve's nedgravning af luftledninger i Vipperød. Dette projekt er planlagt til at starte i begyndelsen af april 2014, så forhåbentlig inden årets udgang, har vi samme gadebelysning på stikvejene, som der er på alle andre veje.

Med venlig hilsen
Formand Torben Lindqvist


D. 27. januar 2014:

Nu hvor vejrudsigten byder på nedbør i form af sne, så er det vel på tide at melde ud, at vores henvendelse til Holbæk kommune angående snerydning på stien mellem Rensdyrvej og Dådyrvej ikke gav det ønskede resultat, da kommunen ikke vil/kan påtage sig den opgave.

Kommunen henviser til, at vores sti er en rekreativ sti i klasse 4 og de vinterbekæmpes ikke. Vi kan så søge om lov til at supplere den kommunale indsats, men det bliver i så fald for egen regning. Vi tager emnet op på den kommende generalforsamling her i marts måned 2014.

Med venlig hilsen
Formand Torben Lindqvist


D. 7. september 2013:

Bestyrelsesmedlem Jan Corell er pr. d. 1. september trådt ud af bestyrelsen på grund af en forventet snarlig fraflytning. Jan blev valgt som suppleant i 2003 og på generalforsamlingen 2005 valgt ind i bestyrelsen. Jeg vil gerne på egne samt grundejerforeningens vegne takke Jan for hans deltagelse og indsats gennem årene.

Suppleant Kristian Bjørn Heinfelt er hermed i bestyrelsen fra samme dato. Samtidig med at vi byder Kristian velkommen i bestyrelsen, ønsker vi Jan alt det bedste fremover.

Med venlig hilsen

Formand Torben Lindqvist


D. 4. juni 2013.

Det kan fra tid til anden være en smule vemodigt, at skulle sige farvel til gamle medlemmer, men tit så opvejes det jo af den glæde det er, at kunne byde velkommen til nye og her vil jeg så sige velkommen til Gitte og Rene, som kommer fra Holbæk, der sammen med deres datter Ava flyttet ind på Bjørnevej 12. Rene arbejder som analytiker i Alka, medens Gitte går hjemme sammen med Ava på 9 år. Vi håber, at I alle 3 vil falde godt til her hos os, og vi ønsker jer alt mulig held og lykke i jeres nye omgivelser.

Et stort tillykke til Bettina og Jesper på Bjørnevej 19 med deres lille ny Elias. Elias, der absolut ville være medlem pr. d. 1. juni 2013 gjorde sin entre kort før midnat kl. 23.12 og er med sine 46 cm i højden og en kampvægt på 2,64 kg klar til at starte sin tilværelse her hos os. Vi ønsker for jer, at I alle 3 må få mange gode år på Bjørnevej.

På bestyrelsens vegne / Formand Torben Lindqvist


Maj 2013.

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen hermed kan byde medlemmerne af grundejerforeningen af 1967 velkommen på hjemmesiden:

www.grundejerforeningen1967.dk   

Jeg har i et stykke tid gået og spekuleret over, hvordan vi kunne gøre kommunikationen mellem medlemmerne og formand samt bestyrelsen nemmere, så at sige løfte niveauet og så opstod ideen om, at vi burde have en hjemmeside. Fra ide til virkelighed er der et godt stykke vej, så når dette overhovedet er blevet muligt, skyldes det i høj grad Harriet og måske især hendes mand Jens, overfor hvem jeg fortalte om ideen på generalforsamlingen i år.
Jeg vil som formand og på bestyrelsen vegne gerne benytte lejligheden her til at takke Jens for hans store indsats med at gøre ide til virkelighed. Nu er det slut med, at gode ideer og løse rygter opstået i den ene ende af Bjørnevej gennem mund til mund metoden lander i den anden ende af Rensdyrvej som hovedløst tankespind og konkrete fakta. Nu kan I gå direkte til tasterne – få det ud med det samme – til bestyrelsen – til medlemmerne imellem og omvendt. Der er kun et krav: Vi skal alle sammen holde det i en tone, hvor vi alle kan være med.
En hjemmeside bliver ikke bedre end det vi gør den til, og her er vi som bestyrelse afhængig af jer som medlemmer og jeg håber, at I vil tage pænt imod den og om end, at I ikke benytter den flittigt, så bare bruger den, idet I har i tankene, at det her også er en ny måde for bestyrelsen at arbejde på.
Vores hjemmeside er ikke fastlåst som den præsenteres her – vi er modtagelige for ideer og forslag. Har du noget, så kontakt formanden eller den web-ansvarlige.

Hjemmesiden er ikke tænkt til at udrydde gode gamle traditioner så som indkaldelse til generalforsamling med efterfølgende referat, annoncering af arrangementer m.m., det vil stadigvæk foregå ved omdeling til hver enkelt postkasse.

På bestyrelsens vegne
Formand / Torben Lindqvist