Hensigtserklæring.

Forslag til ordensreglement i Grundejerforeningen 1967

Hensigtserklæring for ordensregler, herunder miljøregler. Bestyrelsen henstiller til grundejerne og deres gæster.

1)
Formålet med hensigtserklæringen er at udstikke retningslinjer for en fælles holdning om adfærd og forhold der omhandler veje, sti og udenomsareal, ved Grundejerforeningen 1967 samt de hensyn de enkelte parcel ejere/brugere skal tage i forhold til omgivelserne.

2)
Såfremt det er muligt parkeres i egen indkørsel. Parkering udover dette skal gøres med størst mulig hensynstagen.

3)
Der vises hensyn i trafikken ved at der køres max. 30 km i timen på stamveje og stikveje.

4)
Der opfordres til at motoriserede haveredskaber, herunder plæneklippere fortrinsvist benyttes i perioden mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00 og weekend / helligdage fra 08.00 til 18.00. Hvis man på forhånd ved at støj indenfor disse rammer vil være meget generende, informerer man sine naboer i god tid, så de så vidt muligt kan respektere dette.

5)
Døre og vinduer holdes så vidt muligt lukkede ved støjende aktiviteter, indendørs fester, afspilning af radio/tv m.m.

6)
Henkastning af affald o. lign er forbudt.

7)
Der må ikke på grunden findes møddinger (åbne affaldsdynger) eller oplag, der kan virke skæmmende, eller som kan indeholde ildelugtende affald. (risiko for rotter)

8)
Aflæsses byggemateriale, grus, sand, sten, fliser, gødning, brænde, have samt byggeaffald på stam- eller stikvej skal det fjernes herfra indenfor 7 dage.

9)
Ikke indregistrerede eller afmeldte køretøjer, må ikke stå på stam- eller  stikveje.

10)
Det henstilles til alle grundejere at være proaktive, og i enighed at bekæmpe dræbersnegle og andre invasive arter, der måtte forekomme.